Het Cassatiearrest van 21 mei 2021 – In een arrest van 21 mei 20211 heeft het Hof van Cassatie bij
wijze van prejudiciële vraag het Grondwettelijk Hof verzocht zich uit te spreken over de
verenigbaarheid van artikel 90, 1°, WIB 1992 met het grondwettelijk legaliteitsbeginsel en/of
gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 170 en 172 van de Grondwet.
Waarover gaat deze discussie?

Lees het volledige artikel van Jonas Helaut : De speculatiebelasting